Stories

Nga Korero Tuku Iho

The tangata whenua (earliest inhabitants) of Turanganui-a-Kiwa (Gisborne) migrated from Polynesia during the fourteenth century, possibly earlier – in incredible journeys of approximately 4,000 kilometres across the ocean. These are the stories of their voyages here and interactions with this land over many generations.

I nga ra o mua i heke nga tipuna ki Turanganui-a-Kiwa mai i Hawaiki. He kohinga enei o nga korero tuku iho o nga iwi o Turanganui-a-Kiwa.

Chapter I

An Ocean Voyaging Culture

Te Whakatere Waka

The first people of Turanganui-a-Kiwa came by waka more than 700 years ago. These wooden canoes were crafted with great skill to weather the long, rough journey across the Pacific Ocean.

I nga ra o mua i u nga waka tipuna ki Turanganui-a-Kiwa mai i Hawaiki. He waka rangatira i eke nga tai nui, i nga tai roa.

ExploreNga Korero

Chapter II

Journey from Polynesia

Te Hekenga i Hawaiki

Follow the ancestors’ course from Polynesia to Turanganui-a-Kiwa.

Whai i te ara o nga tipuna mai i Hawaiki ki Turanganui-a-Kiwa.

ExploreNga Korero

Chapter III

Arrival in Aotearoa

Ka U ki Aotearoa

Learn about three ancestral waka that migrated to Turanganui-a-Kiwa: Horouta, Takitimu and Te Ikaroa-a-Rauru.

Ko Horouta, ko Takitimu me Te Ikaroa-a-Rauru nga waka i u ki Turanganui-a-Kiwa.

ExploreNga Korero

Chapter IV

Adapting to the Land

He Kaenga Hou

Discover how the first inhabitants interacted with this land: experience the landscape as they did.

Ka whakawhenua nga iwi i ona kaenga hou.

ExploreNga Korero

Chapter V

Encounters with Cook

Te Tutakitanga ki a Cook

Step into the events that occurred in 1769, when Maori, English and Tahitian cultures converged here.

I te tau 1769 ka tutaki te Maori, te Pakeha, me tetahi uri o Tahiti ki Turanganui-a-Kiwa.

ExploreNga Korero